Antonio Violano publica el passat gener 2018 un altre llibre titulat L’Espai

Viscut. Fragments de pensaments en llibertat. Llibre centrat en la seva obra

més abstracta, homenatge a la seva etapa a Barcelona en concret al barri del

Born. És un breu recorregut sensorial a través de la seva particular visió

d’aquest bohemi barri barceloní.