Conegui l’obra i biografia de l’escultor

La font d’inspiració és la Naturalesa que ens provoca estats emocionals que no podem oblidar.
L’emoció ha contribuït sempre a formar la nostra sensibilitat, més important avui, perquè la major part de l’escenari és artificial.
Es tracta doncs d’observar per jutjar i considerar per prendre consciència de la realitat de manera que, aquest escenari pugui ser més humà.
Observar- considerar- prendre consciència, equivalen a tres moments, tres efectes psicològics subtils que passen a ser memòria del contrast entre l’explosió i la reclusió, entre l’ombra i la llum.
Aquestes escultures són inspirades en les ones del mar o en la vista d’uns núvols moguts pel vent, que constitueixen un sistema escultòric que combina emoció i erotisme.
Emoció per allò que és irrepetible, eròtic pel caràcter perturbador de l’expressió artística.

Antonio Violano

Selecció de Dibuixos

Il non figurativo di Violano è un falso non figurativo: la realtà, nelle sue forme sempre polpose, aperte alla luce, è di continuo dichiarata, anche là dove appare soltanto allusa. (…) Direi anzi che più la ricerca si fa intellettualmente raffinata, sul filo di una cadenza segreta delle forme” prime” del reale, più affiora la sensualità, la carezza, la palpabilità inesauribile di quelle forme…

PROF. GENO PAMPALONI

Selecció d’Obres Figuratives i Abstractes

Violano, fiorentino migratore, ha maturato i suo modo di fare scultura, ma anche la capacità di leggere la storia dell’uomo, proprio negli incontri con civiltà diverse, espressioni contraddittorie ma legittime di questa nostra contemporaneità. Eppure quando Violano ha fermato la sua attenzione sulla figura umana e su quella muliebre in particolare, ha avvertito la necessità di ricorrere a un’indagine profonda nella cultura della propria terra. Le soluzioni formali che oggi Violano va studiando e realizzando hanno dunque un cammino assai lungo sugli itinerari della ricerca…

PROF. TOMMASO PALOSCIA

Emoció per allò que és irrepetible, eròtic pel caràcter perturbador de l’expressió artística.

Conegui la selecció d’obres figuratives

Observar- considerar- prendre consciència, equivalen a tres moments, tres efectes psicològics subtils que passen a ser memòria del contrast entre l’explosió i la reclusió, entre l’ombra i la llum

Conegui la selecció de dibuixos

Es tracta doncs d’observar per jutjar i considerar per prendre consciència de la realitat de manera que, aquest escenari pugui ser més humà

Conegui la selecció d’obres abstractes